ทุกๆ 200 บาท = 1 แต้ม

สะสมครบ
45 แต้ม​
หรือเท่ากับ 9,000 บาท

รับสิทธิ์ ทันที