โปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายน 2022

Kabocha Lunch อาหารชุดกลางวัน

เทศกาลมันปูเดือด

POWER CUP GO

THE MOST FAMOUS SET

Special SALMON รวมเมนูแซลม่อนไม่ควรพลาด

9 DONBURI รวมเมนูข้าวหน้าสไตล์ญี่ปุ่น

KABOCHA BENTO DELIVERY

PROMOTION SALMON

KABOCHA PREMIUM SET